info

DYŻURY SPECJALISTÓW W ZESPOLE OŚRODKÓW DO SPRAW PRZEMOCY W RODZINIE 

W GODZINACH 9.00-14.00

PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROK

 

MIESIĄC

DATA

LUTY

01.02

LUTY

29.02

MARZEC

14.03

KWIECIEŃ

25.04

MAJ

16.05

CZERWIEC

27.06

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY