W Ośrodku podejmujemy pracę indywidualną, a także grupową m. in. poprzez prowadzenie:

 • konsultacji psychologicznych, pedagogicznych, prawnych, socjalnych i psychiatrycznych,
 • konsultacji dla par i rodzin,
 • spotkań rodzinnych,
 • działań interwencyjnych w terenie we współpracy z innymi instytucjami,
 • indywidualnych zajęć dla dzieci i młodzieży,
 • grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej,
 • warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców,
 • warsztatów umiejętności prospołecznych dla dorosłych,
 • treningu zastępowania agresji dla dzieci i młodzieży,
 • zajęć profilaktycznych w szkołach,
 • programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową,
 • konferencji w zakresie przeciwdziałania przemocy,
 • kampanii społecznych.