W Ośrodku w ramach zainteresowania i zapotrzebowania prowadzimy następujące programy, zajęcia, warsztaty, szkolenia i treningi:

  • Warsztaty umiejętności wychowawczych „Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”,
  • Warsztaty umiejętności prospołecznych dla dzieci w wieku 9-12 lat „Trening Odważnych Rozwiązań”,
  • Warsztaty umiejętności prospołecznych dla dorosłych „Trening Odważnych Rozwiązań”,
  • Program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania agresji dla dorosłych, młodzieży lub dzieci „Trening Zastępowania Agresji”,
  • Warsztaty kompetencji społecznych dla dorosłych w zakresie wyrażania uczuć i emocji,
  • Warsztaty dla par z zakresu komunikacji w związku,
  • Zajęcia profilaktyczne dla młodzieży w zakresie przeciwdziałania przemocy w związku „Randka bez przemocy”,
  • Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
  • Szkolenie z samoobrony „Real Fight System”.