W związku z rozpoczęciem okresu stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – RODO, na podstawie Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z 10 maja 2018 (Dz.U. 2018 poz. 1000) − informujemy, że:
Zespół Ośrodków Wsparcia, z siedzibą w Piastowie, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 24, 05-825 Piastów jest Administratorem Danych w stosunku do osób fizycznych korzystających z oferty Ośrodka.
W Ośrodku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych - Pan Marcin Broda, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na ww. adres naszej siedziby.

 

 

 

 

Polityka Prywatności obowiązująca w Zespole Ośrodków Wsparcia w Piastowie

§.1 Postanowienia Ogólne
1. Administratorem danych jest Zespół Ośrodków Wsparcia z siedzibą w Piastowie przy uli. Ks. J. Popiełuszki 24. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.
5. Dane osobowe są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), zgodnie z ustawą o Ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 Dz.U. 2018 poz. 1000, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.