info

 

W związku z realizacją zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022 w Zespole Ośrodków Wsparcia w Piastowie w sobotę 01.12.2018r. w godzinach 9.00-14.00 zostanie zorganizowany Punkt Informacyjno - Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W trakcie działania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego będzie można uzyskać specjalistyczne informacje oraz skorzystać z konsultacji psychologicznej, pedagogicznej prawnej i socjalnej.

Zapraszamy

Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie

 

 

Warsztaty - Procedura Niebieskiej Karty prowadzone przez Panią Dorotę Kozłowską dn. 11.12.2018 r. w godz. 10.00 - 15.00 w Świetlicy Policyjnej Komisariatu w Piastowie dla pracowników Policji.

Warsztaty - Procedura Niebieskiej Karty prowadzone przez Panią Dorotę Kozłowską dn. 19 - 20.11.2018 r. w godz. 10.00 - 14.00 w Świetlicy Policyjnej Komisariatu w Piastowie ( wejście od. ul. Orzeszkowej przez  ZOW) dla przedstawicieli służby zdrowia, oświaty oraz policji.