Kampania Społeczna na rzecz przeciwdziałania przemocy w ramach Międzynarodowego Dnia bez Przemocy - 04.10.2019 r. pod Honorowym Patronatem Pana Krzysztofa Rymuzy Starosty Pruszkowskiego oraz Pana Pawła Makucha Prezydenta Miasta Pruszkowa.

 

Plakat Kampania Spoleczna

Zespół Ośrodków Wsparcia zaprasza

do udziału

w Programie radzenia sobie ze złością

jeżeli

MASZ TRUDNOŚCI W RADZENIU SOBIE ZE ZŁOŚCIĄ
ZŁOŚĆ PRZESZKADZA CI W KONTAKTACH Z LUDŹMI
ROZWIĄZUJESZ KONFLIKTY W SPOSÓB SZKODLIWY DLA CIEBIE I INNYCH
TRUDNO CI POROZUMIEĆ SIĘ Z INNYMI BEZ WYBUCHÓW ZŁOŚCI
CHCESZ W ZDROWSZY SPOSÓB POROZUMIEWAĆ SIĘ Z INNYMI

 

Zgłoszenie do Programu przyjmuje Pani Małgorzata Miros pod nr tel. 22 753 - 45 - 56 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 lub Pan Marek Mietelski pod nr tel. 690 - 050 - 333. Termin rozpoczęcia Programu zależny jest od zebrania grupy chętnych ( maksymalnie 12 osób).

 

 

 Zjawisko przemocy domowej i rodzinnej jest bardzo istotnym zjawiskiem, na które coraz większa liczba instytucji życia społecznego jak i osób dotkniętych tym zjawiskiem zwraca uwagę i które ma dalekosiężne skutki, jeżeli chodzi o jakość funkcjonowania rodzin i ich członków (według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w 2012 roku ogólna liczba zgłoszeń telefonicznych pod numer Niebieskiej Linii wyniosła 13.767 (w 2011– 13.695) i wzrosła około 10% wobec liczby zgłoszeń w 2010 roku (12.376) . Jak wynika ze statystyk Policji, w samym roku 2014 Policja wszczęła procedurę Niebieska Karta w ponad 77 tysiącach przypadków (łącznie z pozostałymi służbami było to ponad 99 tysięcy Niebieskich Kart), w 2015 w ponad 75 tysiącach, a w 2016 w ponad 73 tysiącach przypadków. 

 

Program do pobrania