Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Rejonizacja:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej obejmuje swoim działaniem teren Powiatu Pruszkowskiego (Piastów, Pruszków, Brwinów, Raszyn, Nadarzyn, Michałowice).

Komu pomagamy:

Z usług Ośrodka Interwencji Kryzysowej mogą korzystać:

 • osoby, które znalazły się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym,
 • osoby obarczone następstwami wielu trudnych zdarzeń w życiu swoim i rodziny,
 • osoby doświadczające przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej
 • ofiary gwałtów, wypadków, napadów, katastrof,
 • dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe zagrożone prostytucją,
 • osoby zagrożone przestępstwami, które dotyczą handlu ludźmi,
 • osoby przeżywające stratę bliskiej osoby (rozstanie, śmierć) lub żyjące w zagrożeniu jej odejściem,
 • osoby przeżywające trudności małżeńskie,
 • rodzice doświadczający trudności wychowawczych,
 • osoby przeżywające gwałtowną, niekorzystną zmianę w życiu (utrata pracy, zagrożenie ciężką chorobą, odejście dzieci z domu),
 • osoby po próbach samobójczych i ich rodziny.

Formy pomocy w OIK:

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej prowadzone są następujące formy pomocy:

 • konsultacje psychologiczne,
 • konsultacje pedagogiczne,
 • poradnictwo socjalne,
 • porady prawne,
 • konsultacje psychiatryczne,
 • interwencja kryzysowa,
 • grupy wsparcia,
 • grupy edukacyjne,
 • warsztaty umiejętności wychowawczych,
 • warsztaty dla dzieci i młodzieży,
 • treningi psychologiczne.
Witamy
Skip to content