Warsztaty i kursy

W Ośrodku w ramach zainteresowania i zapotrzebowania prowadzimy następujące programy, zajęcia, warsztaty, szkolenia i treningi:

  • Warsztaty umiejętności wychowawczych
  • Warsztaty umiejętności prospołecznych dla dzieci w wieku 9-12 lat „Trening Odważnych Rozwiązań”,
  • Warsztaty umiejętności prospołecznych dla dorosłych „Trening Odważnych Rozwiązań”,
  • Program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania agresji dla dorosłych, młodzieży lub dzieci „Trening Zastępowania Agresji”,
  • Warsztaty kompetencji społecznych dla dorosłych w zakresie wyrażania uczuć i emocji,
  • Warsztaty umiejętności interpersonalnych,
  • Zajęcia profilaktyczne dla młodzieży w zakresie przeciwdziałania przemocy w związku „Randka bez przemocy”,
  • Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
Witamy
Skip to content