Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Specjalistyczny Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie obejmuje swoim działaniem teren całego woj. Mazowieckiego i we współpracy z innymi SOW-ami przyjmuje również ofiary przemocy z terenu kraju.

Z usług Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie mogą korzystać osoby dotknięte przemocą i jej skutkami. Pomoc w zakresie interwencyjnym realizowana jest poprzez:

 • zapewnienie schronienia osobom doznającym przemocy w rodzinie bez skierowania i bez względu na dochód na okres do 3 miesięcy z możliwością przedłużenia (§ 1. 1, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r.),
 • ochronę ofiar przemocy w rodzinie przed osobami stosującymi przemoc,
 • udzielenie natychmiastowej pomocy psychologicznej, medycznej i wsparcia,
 • rozpoznanie sytuacji osoby doświadczającej przemocy i opracowanie planu pomocy,
 • wspieranie osoby doznającej przemocy w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej,
 • prowadzenie psychoterapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie ofiary przemocy oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobami stosującymi przemoc,
 • prowadzenie grup wsparcia i grup edukacyjnych dla ofiar przemocy w rodzinie,
 • oddziaływanie korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc,
 • przeprowadzanie diagnozy sytuacji dzieci i młodzieży oraz udzielanie im wsparcia psychologicznego i pedagogicznego,
 • udzielanie konsultacji wychowawczych.

W Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie prowadzone są następujące formy pomocy: 

 • psychologiczna,
 • socjalna,
 • prawna,
 • medyczna,
 • psychiatryczna,
 • pedagogiczna,
 • bytowa.

Pomoc oferowana przez SOW w zakresie potrzeb bytowych realizowana jest poprzez:

 • całodobowy okresowy pobyt dla ofiar przemocy w rodzinie, z możliwością umieszczenia na okres do 3 miesięcy – bez skierowania i bez względu na dochód. W przypadkach uzasadnionych sytuacją ofiary pobyt może być przedłużony. Dysponujemy trzema pokojami schronienia. Każdy pokój jest wyposażony w 5 miejsc do spania, szafę, stół, krzesła i szafki,
 • pomieszczenie do zabaw dla dzieci,
 • miejsce do nauki (w świetlicy),
 • ogólnodostępna łazienka, wyposażona w sposób umożliwiający korzystanie przez osoby dorosłe i dzieci oraz osoby niepełnosprawne,
 • ogólnodostępna kuchnia z częścią jadalną,
 • pomieszczenie do prania i suszenia,
 • wyżywienie, odzież, obuwie,
 • środki higieny osobistej i środki czystości,
 • środki medyczne.

Pomoc oferowana przez SOW w zakresie terapeutyczno-wspomagającym realizowana jest poprzez:

 • opracowanie diagnozy rodziny i indywidualnego planu pomocy ofierze przemocy w rodzinie,
 • udzielania poradnictwa: medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego,
 • prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
 • prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie ofiary oraz nabycie umiejętności ochrony przed sprawcą przemocy,
 • zapewnienie dostępu do pomocy medycznej,
 • przeprowadzenie diagnozy sytuacji dzieci i udzielenie im wsparcia psychologicznego i specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej i terapeutycznej,
 • udzielanie konsultacji pedagogicznych.
Witamy
Skip to content