Program Korekcyjno – Edukacyjny

Zjawisko przemocy domowej i rodzinnej jest bardzo istotnym zjawiskiem, na które coraz większa liczba instytucji życia społecznego jak i osób dotkniętych tym zjawiskiem zwraca uwagę i które ma dalekosiężne skutki, jeżeli chodzi o jakość funkcjonowania rodzin i ich członków (według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w 2012 roku ogólna liczba zgłoszeń telefonicznych pod numer Niebieskiej Linii wyniosła 13.767 (w 2011– 13.695) i wzrosła około 10% wobec liczby zgłoszeń w 2010 roku (12.376) . Jak wynika ze statystyk Policji, w samym roku 2014 Policja wszczęła procedurę Niebieska Karta w ponad 77 tysiącach przypadków (łącznie z pozostałymi służbami było to ponad 99 tysięcy Niebieskich Kart), w 2015 w ponad 75 tysiącach, a w 2016 w ponad 73 tysiącach przypadków.

Do pobrania:

Witamy
Skip to content