O nas

Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie swoją działalność rozpoczął w grudniu 2006r. Jest Ośrodkiem zapewniającym różne nieodpłatne formy wsparcia oraz specjalistyczną pomoc. Prowadzona w naszej placówce praca skupia się na zapewnieniu schronienia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie lub znajdującym się w trudnej sytuacji kryzysowej, a także na podejmowaniu działań pomocowych dla mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego. Do Ośrodka przyjmowane są osoby bez skierowania i bez względu na dochód.

W skład Zespołu Ośrodków Wsparcia w Piastowie wchodzą:

 • Specjalistyczny Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie obejmuje swoim działaniem teren całego woj. Mazowieckiego oraz we współpracy z innymi SOW-ami przyjmuje również osoby dotknięte przemocą i jej skutkami z terenu całego kraju. Ośrodek zapewnia także schronienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej obejmuje swoim działaniem teren Powiatu Pruszkowskiego (Piastów, Pruszków, Brwinów, Raszyn, Nadarzyn, Michałowice).

W Ośrodku podejmujemy pracę indywidualną, a także grupową m. in. poprzez prowadzenie:

 • konsultacji psychologicznych, pedagogicznych, prawnych, socjalnych i psychiatrycznych,
 • konsultacji dla par i rodzin,
 • działań interwencyjnych w terenie we współpracy z innymi instytucjami,
 • indywidualnych zajęć dla dzieci i młodzieży,
 • grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej,
 • warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców,
 • warsztatów umiejętności prospołecznych dla dorosłych,
 • treningu zastępowania agresji dla dzieci i młodzieży,
 • zajęć profilaktycznych w szkołach,
 • programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową,
 • konferencji w zakresie przeciwdziałania przemocy,
 • kampanii społecznych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Witamy
Skip to content