Dane kontaktowe
TELEFON INTEWENCYJNY
516 995 287
CZYNNY CAŁĄ DOBĘ

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24
05-820 Piastów

Umawianie wizyt do specjalisty:
tel. (22) 753 45 56
fax. (22) 723 29 05
Aktualności
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny 28.10.2023r.

W związku z realizacją zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2023 w Zespole Ośrodków Wsparcia w Piastowie w sobotę 28.10.2023r. w godzinach 9.00-14.00 zostanie zorganizowany Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W trakcie działania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego będzie można uzyskać specjalistyczne informacje oraz skorzystać z konsultacji psychologicznej.

Zapraszamy,
Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy 2023

2 października, w dniu urodzin Mahatmy Gandhiego, przywódcy indyjskiego ruchu niepodległościowego oraz pioniera filozofii i strategii niestosowania przemocy, obchodzimy Międzynarodowy Dzień bez Przemocy. Święto to ustanowione zostało w 2007 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu promowania kultury pokoju i niestosowania przemocy. W tym dniu warto zastanowić się nad tym, jak można przeciwdziałać przemocy w naszym życiu codziennym.

Czym jest przemoc? Przemoc to intencjonalne działanie, które powoduje u drugiej osoby poczucie cierpienia oraz krzywdy. Przemoc pojawia się, gdy osoba ma wyraźną przewagę nad ofiarą, a jej działania naruszają prawa oraz dobra osobiste osoby pokrzywdzonej. Niestety, przemoc wciąż jej stosowana, zwłaszcza wobec słabszych grup społecznych, na przykład osób starszych, chorych, kobiet i dzieci. Przemoc domowa nadal jest zjawiskiem powszechnym. Na świecie więcej kobiet w wieku od 15 do 44 lat traci życie w wyniku przemocy, niż na skutek chorób nowotworowych, malarii lub wypadków drogowych. Według danych policji, rocznie około 75 tysięcy osób jest ofiarami przemocy domowej. Z realizowanych badań opinii publicznej wynika, że około 10-12% dorosłych Polaków doświadczyło lub wciąż doświadcza przemocy. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2002 roku, corocznie ponad 1,6 mln ludzi na świecie umiera z powodu przemocy. Jej konsekwencje dotykają prawie każdą dziedzinę życia. Przemoc nie tylko oznacza ból fizyczny, ale przede wszystkim cierpienie psychiczne i może doprowadzić do prób samobójczych ofiary. Światowe Organizacje od wielu lat dążą do eliminowania przemocy w codziennych sytuacjach. W Polsce ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zobowiązała Radę Ministrów do przyjęcia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Program powstał we współpracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Edukacji Narodowej. Celem programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy.

Regulamin konkursu dla rodzin Kampania społeczna pt. „przeMOC – Nie milcz! Bądź bohaterem!”
Dni Otwarte w Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie

„Dni Otwarte” w dniach 21-22.09.2023r. oraz 02-03.10.2023r. w Centrum Kultury i Sportu
w Pruszkowie przy ulicy Bohaterów Warszawy 4, 05-800 Pruszków

Dni Otwarte są częścią kampanii społecznej pt. „PrzeMOC – Nie milcz! Bądź bohaterem!” Realizowanej przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie, Komendę Powiatowej Policji w Pruszkowie, Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich SOCJUS oraz Fundację NOVO
Kampania finansowana jest w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

                      
Dni Otwarte mają na celu naświetlenie trudności psychicznych i sytuacji przemocy doświadczanych przez różne grupy społeczne w obecnej rzeczywistości oraz promocję zagadnień związanych z przeciwdziałaniem przemocy i rozwoju zdolności do wspierania osób w kryzysie wśród mieszkańców powiatu pruszkowskiego. Wierzymy, że obecność specjalistów gotowych do rozmowy z młodzieżą i udzielenia wiedzy merytorycznej oraz część artystyczna pozwoli na przekazanie Wierzymy również, że w ten sposób ta wiedza jeszcze lepiej mogłaby utrwalić się w świadomości odbiorców.

Monodram Jacka Kawalca „Ta cisza to ja”
21.09.2023r. godz. 18:00
Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie, ul. Bohaterów Warszawy 4


Opowieść o trzech nałogach. O nałogu alkoholowym, o nałogu aktorstwa i o nałogu miłości. O tym, że dwa pierwsze nałogi dotyczą niektórych, a ten trzeci dotyka każdego.

Monodram „Ta cisza to ja…” przedstawia historię człowieka, który przed laty miał przed sobą ogromne możliwości, mógł wspiąć się na szczyt, ale za butelką podążył na dno, z którego nie ma już odwrotu. W roli pijaka opowiadającego swoją historię występuje Jacek Kawalec, jako alkoholik, zmęczony życiem i nałogiem, zaskakuje, wzrusza i bawi, znakomicie radząc sobie z największym aktorskim wyznaniem, jakim jest monodram

Witamy
Skip to content