Dane kontaktowe
TELEFON INTEWENCYJNY
516 995 287
CZYNNY CAŁĄ DOBĘ

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24
05-820 Piastów

Umawianie wizyt do specjalisty:
tel. (22) 753 45 56
fax. (22) 723 29 05
Aktualności
Warsztaty umiejętności wychowawczych
Gaslighting – wyrafinowana przemoc psychiczna i emocjonalna

Tracisz zaufanie do siebie? Podajesz w wątpliwość swoje myśli i emocje? Jeżeli zgadzasz się z tymi
stwierdzeniami, może to oznaczać, że jesteś ofiarą gaslightingu.
Gaslighting jest rodzajem przemocy psychicznej, polegającym na zamierzonej manipulacji drugiej
osoby w ten sposób, aby przejąć kontrolę nad sposobem, w jaki spostrzega ona rzeczywistość i swoją
relację z osobą manipulującą. Gaslighting to zjawisko najczęściej zauważane w związkach
partnerskich, ale jest również techniką manipulacji, która może być stosowana przez członków
rodziny, znajomych i współpracowników.
Przykład gaslightingu:
„Pani Anna od jakiegoś czasu podejrzewa swojego męża o to, że ją zdradza, zauważa, że rozmawia
przez telefon za zamkniętymi drzwiami i o późnych porach, często nie ma go w domu bez żadnego
wytłumaczenia, a ostatnio widziała jego samochód na pod domem obcej osoby. Przy próbach
konfrontacji, Pani Anna słyszy od partnera, że „jest przewrażliwiona” oraz że „zawsze miała bujną
wyobraźnię”, mąż mówi również że przecież by jej nie zostawił, ponieważ „bez niego nie dałaby sobie
rady”. Mimo faktu, że niepokojące ją zachowania nie ustają to po rozmowach na ich temat ,Pani
Anna zauważa, że mąż jest wyjątkowo czuły i poświęca jej więcej czasu. Przez to Pani Anna zaczyna
wierzyć w to, że może jednak przereagowuje, a jej podejrzenia są nieuzasadnione.”
Jak rozpoznać, że jesteś ofiarą gaslightingu?:

 • ktoś podważa twoje opinie i uczucia, przez co sam/a zaczynasz w nie wątpić
 • słyszysz od kogoś takie stwierdzenia jak „jesteś przewrażliwiony/a”, „przesadzasz”, „coś sobie
  wymyśliłaś/łeś”
 • czujesz, że się zmieniasz
 • tracisz kontakt z bliskimi i rodziną
 • masz osłabione poczucie siebie i czujesz, że nie jesteś sobą
 • czujesz się niezrozumiany/a i samotny/a
  Pamiętaj, że manipulacja psychologiczna jest formą przemocy. W procesie wychodzenia z przemocy
  warto korzystać ze wsparcia bliskich osób oraz specjalistów. Profesjonalne wsparcie możesz uzyskać
  w ośrodkach wsparcia w twoim miejscu zamieszkania, jak i w instytucjach ogólnopolskich.
Bezpłatne konsultacje ze specjalistą psychoterapii uzależnień

JAK NADMIERNE PICIE WPŁYWA NA FUNKCJONOWANIE RODZINY
„Życie z osobą, która nadużywa alkoholu, jest bardzo trudne. Czasami zbyt trudne, aby radzić
sobie z nim tak, jakbyśmy tego chcieli. W takich sytuacjach nic nie jest oczywiste i nic nie jest proste.
Nie jest oczywiste, że np. mąż/żona odbierze po pracy dziecko z przedszkola, chociaż się do tego
zobowiązał/a. Nie jest oczywiste, że wróci o zapowiadanej i uzgodnionej wcześniej porze. Nie jest
oczywiste, że na wspólnej uroczystości rodzinnej nie przyniesie rodzinie wstydu swoim zachowaniem
itp. A nie jest to proste, ponieważ słychać wokół rady: zostaw go, przestań go kontrolować,
wyprowadź się itp. Wszystkie te rozwiązania wydają się odległe, niedorzeczne i jeszcze bardzie
pogłębiają poczucie osamotnienia i bezradności. Dla nikogo nie jest obojętna sytuacja, w której
doświadcza deprywacji potrzeb, dodatkowych obciążeń, ciągle na nowo wybuchających konfliktów,
realnych zagrożeń dla zdrowia i życia, frustracji i niejednokrotnie agresji i przemocy. Na domiar złego
takie zdarzenia nie są sporadyczne, mają najczęściej charakter długotrwały i chroniczny, przez co
osłabiają mechanizmy radzenia sobie wypracowane przez bliskich osobom pijącym oraz przez całą
rodzinę i uniemożliwiają im wyjście z trudnej sytuacji. Picie bliskiej osoby zmienia wszystko
i wymaga jakiejś formy reakcji i przystosowania się.
Próbując się ratować przed negatywnymi skutkami picia osób uzależnionych, ich bliscy
decydują się na bardzo różne reakcje i zachowania. Nikt w takiej sytuacji nie pozostaje bezczynny, to
normalny i zdrowy odruch. Jednak u niektórych członków rodzin częściej pojawia się i dominuje
pytanie o to, jak pomóc bliskiej osobie z problemem alkoholowym, niż pytanie o to, jak chronić
siebie i dzieci przed skutkami jej uzależnienia. Dlatego też niektórzy decydują się na dwa rodzaje
reagowania: kontrolę i nadopiekuńczość, które prowadzą do objęcia osoby uzależnionej „parasolem
ochronnym”. Kontrolowanie oraz angażowanie innych członków rodziny, w tym także dzieci, może
przybierać różne formy: pilnowania osoby pijącej podczas wspólnych wyjść i uroczystości, aby nie
piła wcale lub piła mało; sprawdzania, czy wróciła do domu pod wpływem alkoholu lub gdzie była;
nakłaniania, aby jeśli już musi, piła w domu; kontrolowania jej środków finansowych i innych.
Niestety wiele z tych reakcji przynosi jedynie krótkoterminowe efekty poprawy i nie ma wpływu na
zaprzestanie picia przez osobę uzależnioną. Wzmaga to niejednokrotnie postawę koncentracji na
rzeczach, często drobnych, które poddają się kontroli: dbałość o wygląd, o dom, o dzieci – po to, aby
zachować obraz stabilnej i dobrze funkcjonującej rodziny. Zachowania nadopiekuńcze polegają na
stopniowym przejmowaniu obowiązków drugiej osoby z jednoczesnym chronieniem jej przed
doświadczaniem szkód będących wynikiem picia. Należą do nich przykładowo: ukrywanie
konsekwencji picia przed dziećmi, najbliższą rodziną, kolegami z pracy, znajomymi; telefony do
pracy, by usprawiedliwić nieobecność męża/żony, tłumaczenie: „nie będzie chodził/a brudny/a, bo co
powiedzą sąsiedzi”; „nie mogę mu/jej nie dać jeść, bo to mój mąż/moja żona” i inne.

Wszystkie te zachowania mają niestety destrukcyjny wpływ na funkcjonowanie członków
rodziny i osłabiają ich wzajemne emocjonalne więzi lub budzą rodzaj chorobliwej zależności
i poczucia odpowiedzialności za wszystko i za wszystkich.
Warto w takich sytuacjach zwrócić się do ludzi, którzy przeżywali podobne trudności. Wiele z
tych osób uczestniczy w spotkaniach grup samopomocowych Al-Anon” 1 . W Piastowie, spotkania tej
grupy odbywają się w każdy czwartek o godz. 18:00 w Domu Parafialnym przy ul. al.
Krakowska 17 (wejście schodami metalowymi od ul. Powstańców Warszawy, I piętro).
Warto także rozważyć skorzystanie w naszym mieście z bezpłatnej konsultacji specjalisty
psychoterapii uzależnień (szczegóły poniżej na plakacie).

Pomoc dla Ukrainy – baza rozwiązań systemowych, prawnych i publicznych miejsc noclegowych

Szanowni Państwo,
Miasto stołeczne Warszawa na portalu informacyjnym www.warszawa19115.pl udostępnia – na bieżąco aktualizowane, w językach ukraińskim, polskim i angielskim – informacje przydatne w zarządzaniu kwestiami związanymi z pomocą uchodźcom z Ukrainy.

Na https://warszawa19115.pl/dla-obywateli-ukrainy można znaleźć praktyczne informacje m.in. dotyczące:
– spraw urzędowych https://warszawa19115.pl/-/sprawy-urzedo-1
– legalizacji pobytu https://warszawa19115.pl/-/legalizacja-pobytu-w-polsce-dla-obywateli-ukrainy
– edukacji https://warszawa19115.pl/-/edukacja-dla-obywateli-ukrainy
– zdrowia https://warszawa19115.pl/-/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy
– transportu https://warszawa19115.pl/-/transport-dla-obywateli-ukrainy.

Dostępny jest też telefon 987 Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, pod którym można uzyskać informacje o dostępnych – na terenie woj. mazowieckiego – publicznych miejscach noclegowych dla uchodźców.


Witamy
Skip to content