Dane kontaktowe
TELEFON INTEWENCYJNY
516 995 287
CZYNNY CAŁĄ DOBĘ

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24
05-820 Piastów

Umawianie wizyt do specjalisty:
tel. (22) 753 45 56
fax. (22) 723 29 05
Aktualności
Bezpłatne konsultacje ze specjalistą psychoterapii uzależnień

JAK NADMIERNE PICIE WPŁYWA NA FUNKCJONOWANIE RODZINY
„Życie z osobą, która nadużywa alkoholu, jest bardzo trudne. Czasami zbyt trudne, aby radzić
sobie z nim tak, jakbyśmy tego chcieli. W takich sytuacjach nic nie jest oczywiste i nic nie jest proste.
Nie jest oczywiste, że np. mąż/żona odbierze po pracy dziecko z przedszkola, chociaż się do tego
zobowiązał/a. Nie jest oczywiste, że wróci o zapowiadanej i uzgodnionej wcześniej porze. Nie jest
oczywiste, że na wspólnej uroczystości rodzinnej nie przyniesie rodzinie wstydu swoim zachowaniem
itp. A nie jest to proste, ponieważ słychać wokół rady: zostaw go, przestań go kontrolować,
wyprowadź się itp. Wszystkie te rozwiązania wydają się odległe, niedorzeczne i jeszcze bardzie
pogłębiają poczucie osamotnienia i bezradności. Dla nikogo nie jest obojętna sytuacja, w której
doświadcza deprywacji potrzeb, dodatkowych obciążeń, ciągle na nowo wybuchających konfliktów,
realnych zagrożeń dla zdrowia i życia, frustracji i niejednokrotnie agresji i przemocy. Na domiar złego
takie zdarzenia nie są sporadyczne, mają najczęściej charakter długotrwały i chroniczny, przez co
osłabiają mechanizmy radzenia sobie wypracowane przez bliskich osobom pijącym oraz przez całą
rodzinę i uniemożliwiają im wyjście z trudnej sytuacji. Picie bliskiej osoby zmienia wszystko
i wymaga jakiejś formy reakcji i przystosowania się.
Próbując się ratować przed negatywnymi skutkami picia osób uzależnionych, ich bliscy
decydują się na bardzo różne reakcje i zachowania. Nikt w takiej sytuacji nie pozostaje bezczynny, to
normalny i zdrowy odruch. Jednak u niektórych członków rodzin częściej pojawia się i dominuje
pytanie o to, jak pomóc bliskiej osobie z problemem alkoholowym, niż pytanie o to, jak chronić
siebie i dzieci przed skutkami jej uzależnienia. Dlatego też niektórzy decydują się na dwa rodzaje
reagowania: kontrolę i nadopiekuńczość, które prowadzą do objęcia osoby uzależnionej „parasolem
ochronnym”. Kontrolowanie oraz angażowanie innych członków rodziny, w tym także dzieci, może
przybierać różne formy: pilnowania osoby pijącej podczas wspólnych wyjść i uroczystości, aby nie
piła wcale lub piła mało; sprawdzania, czy wróciła do domu pod wpływem alkoholu lub gdzie była;
nakłaniania, aby jeśli już musi, piła w domu; kontrolowania jej środków finansowych i innych.
Niestety wiele z tych reakcji przynosi jedynie krótkoterminowe efekty poprawy i nie ma wpływu na
zaprzestanie picia przez osobę uzależnioną. Wzmaga to niejednokrotnie postawę koncentracji na
rzeczach, często drobnych, które poddają się kontroli: dbałość o wygląd, o dom, o dzieci – po to, aby
zachować obraz stabilnej i dobrze funkcjonującej rodziny. Zachowania nadopiekuńcze polegają na
stopniowym przejmowaniu obowiązków drugiej osoby z jednoczesnym chronieniem jej przed
doświadczaniem szkód będących wynikiem picia. Należą do nich przykładowo: ukrywanie
konsekwencji picia przed dziećmi, najbliższą rodziną, kolegami z pracy, znajomymi; telefony do
pracy, by usprawiedliwić nieobecność męża/żony, tłumaczenie: „nie będzie chodził/a brudny/a, bo co
powiedzą sąsiedzi”; „nie mogę mu/jej nie dać jeść, bo to mój mąż/moja żona” i inne.

Wszystkie te zachowania mają niestety destrukcyjny wpływ na funkcjonowanie członków
rodziny i osłabiają ich wzajemne emocjonalne więzi lub budzą rodzaj chorobliwej zależności
i poczucia odpowiedzialności za wszystko i za wszystkich.
Warto w takich sytuacjach zwrócić się do ludzi, którzy przeżywali podobne trudności. Wiele z
tych osób uczestniczy w spotkaniach grup samopomocowych Al-Anon” 1 . W Piastowie, spotkania tej
grupy odbywają się w każdy czwartek o godz. 18:00 w Domu Parafialnym przy ul. al.
Krakowska 17 (wejście schodami metalowymi od ul. Powstańców Warszawy, I piętro).
Warto także rozważyć skorzystanie w naszym mieście z bezpłatnej konsultacji specjalisty
psychoterapii uzależnień (szczegóły poniżej na plakacie).

Pomoc dla Ukrainy – baza rozwiązań systemowych, prawnych i publicznych miejsc noclegowych

Szanowni Państwo,
Miasto stołeczne Warszawa na portalu informacyjnym www.warszawa19115.pl udostępnia – na bieżąco aktualizowane, w językach ukraińskim, polskim i angielskim – informacje przydatne w zarządzaniu kwestiami związanymi z pomocą uchodźcom z Ukrainy.

Na https://warszawa19115.pl/dla-obywateli-ukrainy można znaleźć praktyczne informacje m.in. dotyczące:
– spraw urzędowych https://warszawa19115.pl/-/sprawy-urzedo-1
– legalizacji pobytu https://warszawa19115.pl/-/legalizacja-pobytu-w-polsce-dla-obywateli-ukrainy
– edukacji https://warszawa19115.pl/-/edukacja-dla-obywateli-ukrainy
– zdrowia https://warszawa19115.pl/-/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy
– transportu https://warszawa19115.pl/-/transport-dla-obywateli-ukrainy.

Dostępny jest też telefon 987 Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, pod którym można uzyskać informacje o dostępnych – na terenie woj. mazowieckiego – publicznych miejscach noclegowych dla uchodźców.


Ważna informacja – Bажлива інформація


Osoby potrzebujące wsparcia w związku z sytuacją w Ukrainie mogą uzyskać pomoc naszych specjalistów: psychologa dla dorosłych, psychologa do pracy z dziećmi, prawników. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu – 22 753 – 45 – 56 lub mailowo pod adresem: zowpowiatpruszkow@gmail.com.

Люди, які потребують підтримки у зв’язку з ситуацією в Україні, можуть отримати допомогу наших фахівців: психолога для дорослих, психолога для молоді, психолога по роботі з дітьми, юристів. Інформацію можна отримати за телефоном – 22 753 – 45 – 56 або електронною поштою за адресою: zowpowiatpruszkow@gmail.com

Warsztaty dla mieszkańców

SERDECZNIE ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW POWIATU PRUSZKOWSKIEGO NA WARSZTAT „WYRAŻANIE UCZUĆ I EMOCJI”,

Kiedy?
30 PAŹDZIERNIKA W GODZ. 9-17.00

Gdzie?
W SIEDZIBIE NASZEGO OŚRODKA.

Celem warsztatu jest rozwijane umiejętności:

  • nazywania emocji,
  • wyrażania swoich uczuć,
  • rozumienia stanów emocjonalnych innych osób.

ZAPISY POD NUMEREM TELEFONU 22 753 45 56
UDZIAŁ W WARSZTACIE JEST BEZPŁATNY!

Witamy
Skip to content