info

 

W związku z realizacją zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022 w Zespole Ośrodków Wsparcia w Piastowie w sobotę 19.01.2019 r. w godzinach 9.00-14.00 zostanie zorganizowany Punkt Informacyjno - Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W trakcie działania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego będzie można uzyskać specjalistyczne informacje oraz skorzystać z konsultacji psychologicznej, pedagogicznej prawnej i socjalnej.

Zapraszamy

Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie

 

 

 Zjawisko przemocy domowej i rodzinnej jest bardzo istotnym zjawiskiem, na które coraz większa liczba instytucji życia społecznego jak i osób dotkniętych tym zjawiskiem zwraca uwagę i które ma dalekosiężne skutki, jeżeli chodzi o jakość funkcjonowania rodzin i ich członków (według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w 2012 roku ogólna liczba zgłoszeń telefonicznych pod numer Niebieskiej Linii wyniosła 13.767 (w 2011– 13.695) i wzrosła około 10% wobec liczby zgłoszeń w 2010 roku (12.376) . Jak wynika ze statystyk Policji, w samym roku 2014 Policja wszczęła procedurę Niebieska Karta w ponad 77 tysiącach przypadków (łącznie z pozostałymi służbami było to ponad 99 tysięcy Niebieskich Kart), w 2015 w ponad 75 tysiącach, a w 2016 w ponad 73 tysiącach przypadków. 

 

Program do pobrania