Dane kontaktowe
TELEFON INTEWENCYJNY
516 995 287
CZYNNY CAŁĄ DOBĘ

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24
05-820 Piastów

Umawianie wizyt do specjalisty:
tel. (22) 753 45 56
fax. (22) 723 29 05
Aktualności
Warsztat Wyrażania Uczuć i Emocji 25.11.2023r.
Warsztat Kontroli Złości 11.11.2023r.
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny 28.10.2023r.

W związku z realizacją zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2023 w Zespole Ośrodków Wsparcia w Piastowie w sobotę 28.10.2023r. w godzinach 9.00-14.00 zostanie zorganizowany Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W trakcie działania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego będzie można uzyskać specjalistyczne informacje oraz skorzystać z konsultacji psychologicznej.

Zapraszamy,
Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy 2023

2 października, w dniu urodzin Mahatmy Gandhiego, przywódcy indyjskiego ruchu niepodległościowego oraz pioniera filozofii i strategii niestosowania przemocy, obchodzimy Międzynarodowy Dzień bez Przemocy. Święto to ustanowione zostało w 2007 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu promowania kultury pokoju i niestosowania przemocy. W tym dniu warto zastanowić się nad tym, jak można przeciwdziałać przemocy w naszym życiu codziennym.

Czym jest przemoc? Przemoc to intencjonalne działanie, które powoduje u drugiej osoby poczucie cierpienia oraz krzywdy. Przemoc pojawia się, gdy osoba ma wyraźną przewagę nad ofiarą, a jej działania naruszają prawa oraz dobra osobiste osoby pokrzywdzonej. Niestety, przemoc wciąż jej stosowana, zwłaszcza wobec słabszych grup społecznych, na przykład osób starszych, chorych, kobiet i dzieci. Przemoc domowa nadal jest zjawiskiem powszechnym. Na świecie więcej kobiet w wieku od 15 do 44 lat traci życie w wyniku przemocy, niż na skutek chorób nowotworowych, malarii lub wypadków drogowych. Według danych policji, rocznie około 75 tysięcy osób jest ofiarami przemocy domowej. Z realizowanych badań opinii publicznej wynika, że około 10-12% dorosłych Polaków doświadczyło lub wciąż doświadcza przemocy. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2002 roku, corocznie ponad 1,6 mln ludzi na świecie umiera z powodu przemocy. Jej konsekwencje dotykają prawie każdą dziedzinę życia. Przemoc nie tylko oznacza ból fizyczny, ale przede wszystkim cierpienie psychiczne i może doprowadzić do prób samobójczych ofiary. Światowe Organizacje od wielu lat dążą do eliminowania przemocy w codziennych sytuacjach. W Polsce ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zobowiązała Radę Ministrów do przyjęcia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Program powstał we współpracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Edukacji Narodowej. Celem programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy.

Witamy
Skip to content